Naše produkty

Všetky naše produkty sú vyrábané technológiu vibroliatia zo špeciálneho mrazuvzdorného betónu, prípadne železobetónu,  ktorého vlastnosti zodpovedajú príslušným technickým normám. Náš sortiment sa skladá z troch skupín:

  • Betónové striešky
  • Dlažby a obrubníky
  • Prvky záhradnej architektúry

V prípade betónových striešok ide o sortiment výrobkov výhradne vlastného dizajnu, to znamená že pri ich výrobe nepoužívame nakúpené formy, ale formy vlastnej konštrukcie. Tieto nám umožňujú dosahovať vysokú variabilitu a takisto aj výrobu na zakázku.
Tento prístup nám umožňuje vyrábať striešky na múriky vo vysokej kvalite a presnosti až do dĺžky 2700 mm. Zákazková výroba tiež umožňuje kvalitné zakrytie aj múrikov atypickej konštrukcie.
Naša technológia Vám ušetrí čas a náklady pri montáži striešok a Váš plot získa kvalitné jednoliate zakrytie bez špár.

Dlažby a obrubníky vyrábame momentálne pomocou foriem, ktoré sú k dispozícii na trhu.