Kontakt

Adresa
PloBet s.r.o.
Hlavná 71/28
044 23 Jasov

Telefón
0948 550 767
0948 534 001

E-mail
plobet@plobet.sk