Betónové striešky

Prečo voliť striešky PloBet ?

 Kvalitný mrazuvzdorný povrch zabezpečí dlhú životnosť a estetický vzhľad

Výrobky vyrábame zo špeciálne upraveného betónu, ktorý vďaka prísadám získava požadované vlastnosti. Použitím plastifikátorov a odlievacích foriem s dokonale hladkým povrchom dosahujeme dokonale hladký povrch výrobkov, porovnateľný s povrchom umelého kameňa. Takýto povrch okrem estetickej funkcie má za úlohu aj rýchlo odviesť zrážkovú vodu z povrchu striešok a tým zabrániť jej vsakovaniu do betónu. Nízka nasiakavosť spolu s mrazuvzdornými prísadami sú základným predpokladom pre dlhú životnosť nami vyrábaných striešok v našom podnebnom pásme.

Váš plot bude chránený jednoliatou strieškou bez škár a nerovností

Múriky plotov je možné zakryť aj strieškou pozostávajúcou z viacerých kratších dielcov. Pri tom je nutné dbať na to aby jednotlivé spájané diely tvorili jednu líniu a okrem toho aby diely ako celok boli zároveň aj uložení vo vodorovnej rovine . To si už vyžaduje odborný prístup a skúsenosti čo v praxi obmedzuje svojpomocnú montáž.  Škáry medzi jednotlivými dielmi  narušujú vzhľad múrika a zároveň tvoria aj kritické miesta pre zamokanie, prípadne rozmŕzanie

Žliabky na odkvapkávanie vody zabezpečia, že sa stekajúca voda nedostane na múrik a tak nepoškodí jeho povrch

Problém z pohľadu vody sa netýka len strieška ale aj múrika na ktorom je umiestnená.  Vodná kvapka v dôsledku molekulárnych síl pôsobiacich na jej povrchu, je schopná sa pohybovať aj vodorovne po spodnej hrane striešky, Ak sa jej do cesty nepostaví prekážka, dôjde až k stene múrika a následne steká po jeho povrchu a vsakuje do múrika. Takto dochádza k poškodeniu povrchu ale aj samotného telesa múrika.

strieška bez odkvapníka                                            strieška s odkvapníkom

Prekážka vo forme vyrezaného žliabku spôsobí odkvapnutie vodnej kvapky ešte predtým než dôjde k zvislej stene samotného múrika. Všetky naše striešky sú opatrené takýmito zárezmi  –odkvapníkmi  a tak zabezpečujú dokonalú ochranu  plotového múrika proti stekajúcej vode

Rýchla montáž bez nutnosti spájania dielcov

V prípade striešok vyrobených na mieru stačí umiestniť do roviny iba tento jeden diel a máte záruku že múrik je zakrytý v rovnej línii. Pri zakrývaní z kratších dielov je potrebné okrem vodorovnosti sledovať aj to aby všetky diely boli v jednej línii. Odpadá tiež špárovanie medzi jednotlivými dielmi. Takto sa zrýchli samotná montáž a tým ušetríte odbornú prácu a čas a tým aj peniaze.

Vysoká variabilita

Nami ponúkaný sortiment je vysoko variabilný. Samotný fakt, že striešky na múriky vieme vyrobiť v ľubovoľnej dĺžke do 2500 mm ( pri širších strieškach do 1500 mm) nám umožňuje vyrobiť diely na mieru alebo podľa želania zákazníka. V sortimente máme šírky striešok od 190 mm až do 560 mm čo pokrýva okrem bežných rozmerov múrikov aj atypické aplikácie.